ETNO / ETHNO: KLEKLJANJE NA ULICI KOT UVOD V 17. SVETOVNI ČIPKARSKI KONGRES / LACEMAKING IN THE STREETS MARKING THE START OF THE 17TH WORLD LACE CONGRESS: LacemakingLjubljana-photoLukaDakskobler-017

LacemakingLjubljana-photoLukaDakskobler-017