OSTALO / OTHER: PRVE SKUPINE SLOVENSKIH TURISTOV PO POTEH GORSKEGA ZDRAVNIKA / THE FIRST SLOVENIAN TOURISTS VISITING THE FILMING LOCATIONS OF DER BERGDOKTOR (MOUNTAIN MEDIC): DerBergdoktorFirstTour-fotoLukaDakskobler-012

Pokopališče okoli cerkve v Goingu am Wilden Kaiser, ki je pogosto prikazano v seriji. // The cemetery aroun the church in Going am Wilden Kaiser that is frequently pictured in the series.

Pokopališče okoli cerkve v Goingu am Wilden Kaiser, ki je pogosto prikazano v seriji. // The cemetery aroun the church in Going am Wilden Kaiser that is frequently pictured in the series.