OSTALO / OTHER: PRVE SKUPINE SLOVENSKIH TURISTOV PO POTEH GORSKEGA ZDRAVNIKA / THE FIRST SLOVENIAN TOURISTS VISITING THE FILMING LOCATIONS OF DER BERGDOKTOR (MOUNTAIN MEDIC): DerBergdoktorFirstTour-fotoLukaDakskobler-014

Gostišče v Goingu am Wilden Kaiser, ki je pogosto prikazano v seriji. // A guesthouse in Going am Wilden Kaiser that is frequently shown in the series.

Gostišče v Goingu am Wilden Kaiser, ki je pogosto prikazano v seriji. // A guesthouse in Going am Wilden Kaiser that is frequently shown in the series.