ŠPORT / SPORT: LJUBLJANA OPEN PLESNO TEKMOVANJE 2013 / LJUBLJANA OPEN DANCE COMPETITION 2013: Dance

A dancer stretches before competing at the 2013 Ljubljana Open dancing competition in Ljubljana, Slovenia.
Dance

A dancer stretches before competing at the 2013 Ljubljana Open dancing competition in Ljubljana, Slovenia.