O AVTORJU / ABOUT THE AUTHOR: O AVTORJU /ABOUT THE AUTHOR

Luka Dakskobler kot fotoreporter in dokumentarni fotograf deluje že od leta 1995. Je uradni fotograf festivalov uličnega gledališča Ane Monro in redni sodelavec revije National Geographic Junior. Dobitnik treh nagrad Slovenia Press Photo 2011, štirih nagrad Slovenia Press Photo 2013, treh nagrad Nature Images Awards 2011 in mnogih drugih. 

/// 

Luka Dakskobler has been a photojournalist and a documentary photographer since 1995. He is the official festival photographer for Ana Monro street theatre and a regular contributor to National Geographic Junior. The winner of three Slovenia Press Photo awards in 2011, four Slovenia Press Photo awards in 2013, three Nature Images Awards in 2011 and many more.