OSTALO / OTHER: PRVE SKUPINE SLOVENSKIH TURISTOV PO POTEH GORSKEGA ZDRAVNIKA / THE FIRST SLOVENIAN TOURISTS VISITING THE FILMING LOCATIONS OF DER BERGDOKTOR (MOUNTAIN MEDIC): DerBergdoktorFirstTour-fotoLukaDakskobler-004

Potniki prebirajo medijske članke o seriji Gorski zdravnik, ki jih je turistična vodnica pripravila na prvem avtobusu slovenskih turistov po poteh serije. // Passangers read magazine articles about the Bergdoktor (Mountain Medic) drama series that the tour guide prepared for them on the very first bus of Slovenian tourists visiting the filming locations of the series.

Potniki prebirajo medijske članke o seriji Gorski zdravnik, ki jih je turistična vodnica pripravila na prvem avtobusu slovenskih turistov po poteh serije. // Passangers read magazine articles about the Bergdoktor (Mountain Medic) drama series that the tour guide prepared for them on the very first bus of Slovenian tourists visiting the filming locations of the series.