RAZSTAVE / EXHIBITIONS: ŽIVE JASLICE V POSTOJNSKI JAMI / LIVING NATIVITY SCENE IN POSTOJNA CAVE: LiveNativityScenePostojnaCave-photoLukaDakskobler-001

The entrance to world-famous tourist attraction the Postojna Cave in Slovenia on Dec. 25, 2015.

The entrance to world-famous tourist attraction the Postojna Cave in Slovenia on Dec. 25, 2015.