Festivali / Festivals: ANA DESETNICA: AnaDesetnica-photoLukaDakskobler-7

Svetloba oponaša življenje v obliki animiranega lika, projeciranega na vrata stavbe med umetniško predstavitvijo Svetlobni napad Daniela Sauterja na festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica v Ljubljani, 30. junija 2011. Light imitates life as an animated character is projected onto a door during Daniel Sauter\'s Light Attack media artwork presentation at Ana Desetnica street arts festival in Ljubljana, June 30, 2011.

Svetloba oponaša življenje v obliki animiranega lika, projeciranega na vrata stavbe med umetniško predstavitvijo Svetlobni napad Daniela Sauterja na festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica v Ljubljani, 30. junija 2011.

Light imitates life as an animated character is projected onto a door during Daniel Sauter\'s Light Attack media artwork presentation at Ana Desetnica street arts festival in Ljubljana, June 30, 2011.